top of page
HEIMGARD-MOMENT MARKETING.png

Deliverables

3D animation

2D animation

Product Information videos

White-label product videos

Interactive sales learning program

Internal and external video training

Multilingual videos 

Product photo

White-label product photo

Ads for SoMe

Text/copy

Crafting the Future of
Smart Homes

Collaborating with Heimgard Technologies, a premier Norwegian smart home brand, has allowed us to showcase the power of effective storytelling through dynamic visual content. Our contribution, from captivating 3D and 2D animations to detailed product videos and striking photography, has been pivotal in articulating the value of Heimgard's innovative solutions.

 

By developing targeted social media ads and multilingual content, we've helped broaden Heimgard's global appeal. We're proud to support their mission of enhancing home intelligence and security, contributing to a smarter, safer, and more sustainable living environment. This partnership not only highlights our commitment to excellence in content creation but also our joy in assisting Heimgard Technologies to bring their vision to life for audiences worldwide.

Tech feeback from Heimgard

"Med Moment Marketing som partner har vi ikke bare funnet en samarbeidspartner, men en digital strategisk alliert som har vært med på å forme og forbedre kundereisen for våre partnere og sluttkunder. Deres dedikasjon til kvalitet og forståelse for vår bransje har gjort dem til en verdifull ressurs i våre prosjekter. Vi setter pris på deres evne til å forenkle komplekse utfordringer og levere resultater som overgår forventningene.

 

Sammen har vi ikke bare kommersialisert våre produkter, men skapt en opplevelse som inspirerer og engasjerer våre kunder."

Kim Lomeland

Marketing Manager Heimgard Technologies

bottom of page